Personel

Genel Sekreterlik

Ticaret Sicil Müdürlüğü

İdari İşler Birimi

Mali İşler ve İnsan Kaynakları Birimi

Oda Sicil Birimi

Projeler ve İstatistik Birimi

Başkanlık

K Belgeleri/Kapasite/Ekspertiz/Yerli Malı Birimi

Dış Ticaret Birimi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birimi

Basın Yayın Birimi

Kalite ve Akreditasyon Birimi

Tır Karnesi/Sayısal Takoğraf Birimi

İç Ticaret Birimi

Etkinlik ve Organizasyon Birimi

AB Bilgi Merkezi Birimi

Yazı İşleri Birimi

KATOTAM