Tahkim Divanı

Ömer GÜLSOY - Divan Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK - Divan Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Murat DOĞAN - Divan Başkan Yardımcısı

Av. Arb. İzzet BUZKAN - Divan Katibi

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ŞAHAN - Divan Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OKUR - Divan Üyesi

Av. Arb. Emine Sema TOPUZOĞLU - Divan Üyesi