Masraflar ve Ücretler

Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin Yönergesi uyarınca öngörülen ücret ve masrafların, aşağıdaki linkte verilen banka hesabına yatırılması gerekmektedir:

Banka Hesap Bilgileri

İlgili masraf ve ücreti yukarıdaki banka hesabına yatıran tarafın, söz konusu işleme ilişkin açıklama kısmında taraf adı ile atandığı takdirde dava numarasını belirtmesi gerekmektedir.

Hakem Ücret Tarifesi için tıklayınız.

İdari Masraf Tarifesi için tıklayınız.