Masraflar ve Ücretler

Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin Yönergesi uyarınca öngörülen ücret ve masrafların, aşağıdaki linkte verilen banka hesabına yatırılması gerekmektedir:

Banka Hesap Bilgileri

İlgili masraf ve ücreti yukarıdaki banka hesabına yatıran tarafın, söz konusu işleme ilişkin açıklama kısmında taraf adı ile atandığı takdirde dava numarasını belirtmesi gerekmektedir.