ONLİNE İŞLEMLER

Online Formlar

 • Gayrimenkul ve Emlak Sözleşmeleri

  STANDARDA GÖRE EMLAKÇILIK SÖZLEŞMELERİ


  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 25162 sayı ve 8 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “TS 11816 Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri - Genel Kurallar” adlı Mecburi Standart Tebliği, 8 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  Tebliğin 1.1.1 maddesi ile emlakçılık yapmak isteyenlerin, üyesi olduğu Meslek Odasınca onaylanmış veya kullanıma sunulmuş olan sözleşmeyi düzenleyerek müşterisine vermesi öngörülmüştür.

  Ayrıca, Tebliğin 1.2.5 maddesi gereğince ilgili Odaca kullanıma sunulan;

  - Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı,

  - Matbu tellaliye, pey akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi ve

  - Ekspertiz formu bulundurma mecburiyeti getirilmiştir.

  Odamızca yapılan çalışmalar neticesinde ve 14 No.lu Gayri Menkul ve Kiralama Meslek Komitesi’nin görüşleri doğrultusunda son şekli verilerek hazırlanan, sözleşme örnekleri ilişikte sunulmaktadır.

  Bu arada, tek tip sözleşme kullanma mecburiyeti Borçlar Kanunu'ndaki akit serbestisi prensibine aykırı olduğundan, Türk Standartları Enstitüsü ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, Emlakçılık Standardının Çalışanlarla İlgili Kurallar başlıklı 1.1.1 bölümünün değiştirilmesi ve Odalarca hazırlanacak sözleşme örneklerinin mecburi değil, ihtiyari olması talep edilmiştir. Girişimimize bir sonuç alınıncaya kadar Odamız tarafından hazırlanan sözleşmeler geçerlidir.