ONLİNE İŞLEMLER

Dilekçe - Matik

Hazırlayacağınız Dilekçelerle İlgili Aşağıdaki Hazır Dilekçeleri Kullanabilirsiniz.

Oda Sicil İşlemleri

Adres Beyanı Dilekçesi

Nace Kodu Dilekçesi

Mutabakat Komisyonu Dilekçesi(Odamızdan kaydını sildirmek isteyen gerçek kişi ticari işletmeleri)

Meclis Kararıyla Kapanan Oda Kaydının Tekrar Açılması DilekçesiK Belgesi İşlemleri

E-DEVLET YETKİ BELGESİ İŞLEMLERİ

İlk Başvuru İşlemleri

K1 Yetki Belgesi İçin İstenen Belgeler

K2 Yetki Belgesi İçin İstenen Belgeler

K3 Yetki Belgesi İçin İstenen Belgeler

K1(Ö) Yetki Belgesi İçin İstenen Belgeler

Taşıt İşlemleri

Taşıt Ekleme Dilekçesi

Taşıt Düşüm Dilekçesi

Yenileme İşlemleri

K1 Yetki Belgesi Yenileme Dilekçesi

K2 Yetki Belgesi Yenileme Dilekçesi

K3 Yetki Belgesi Yenileme Dilekçesi

Ody-Üdy Başvuru İşlemleri

Ody-Üdy Başvuru Dilekçesi

KEP Bildirim İşlemleri

KEP Bildirim Dilekçesi

İş Makinası Tescil İşlemleri

İş Makinası Tescili Talep Formu

Kapasite Raporu İşlemleri

Kapasite Raporu Başvuru Formu

Yerli Malı Belgesi İşlemleri

Yerli Malı Belgesi Mali Verileri İnceleme İzni Formu

Yerli Malı Belgesi Dilekçesi

Yerli Malı Belgesi Taahhütnamesi

TOOB Yerli Malı Belgesi Usulleri

Yerli Malı Katkı Oranı Cetveli

Ekspertiz İşlemleri Formu

Sigortacılık İşlemleri

BAŞVURULARDA İSTENİLEN EVRAKLAR
LEVHA KAYIT BİLGİSİ GÜNCELLEME BAŞVURU DİLEKÇESİ

GENEL MÜDÜR VE MD YRD BİLGİ FORMU A

GERCEK KISI ACENTELER MAL BEYANI

TÜZEL KİŞİ SERMAYE BEYANI

LEVHA KAYIT SON ADIM - TOBB BANKA HESAP

ŞUBE MÜDÜRÜ - TEKNİK PERSONEL FORMU

ŞUBE AÇANLAR İÇİN ORG. ŞEMASI
FİZİKİ ŞARTLAR TETKİK BAŞVURU DİLEKÇESİ

TAAHHÜTNAME