ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

4 Aralık 2020 , Cuma 14:48

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete'nin 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca;

Üyelerimizin 2020 yılı I. Taksit tutarları ile ödenmemiş olan 2019 - 2018 - 2017 - 2016 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

-Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamıza şahsen gelerek ve/veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

-Yapılandırmaya başvuran üyelerimiz borçlarını peşin veya 6 taksit şeklinde ödeyebilecektir.

-Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

-Yapılandırmada taksitli ödeme seçeneğini talep eden üyelerimizin;

İlk Taksitini 28/02/2021 tarihinde ödemek suretiyle aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte 31/07/2021 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

-Toplam anapara borç tutarı yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirilebilecektir.

-Yapılandırmadan faydalanacak üyelerimiz aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunabilecektir:

a) Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi doldurularak dilekçe ile Odamıza şahsen,

b) Odamız www.kayserito.org.tr adresi online işlemler menüsünden yapılandırma yapılabilecektir.

*Başvurularda, yapılandırma kapsamında taksit talep etmek isteyen üyelerimizin taksit seçeneğini işaretlemesi gerekmektedir.

* Şahsen yapılacak başvurular için doldurulacak Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi 'ni indirmek için tıklayınız.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Kayseri Ticaret Odası