“EPDK lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik değişikliği yeniden gözden geçirmeli”

“EPDK lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik değişikliği yeniden gözden geçirmeli”

16 Ağustos 2022 , Salı 17:48
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürürlüğü alınan “Lisansız Elektrik Üretimi” ile ilgili yönetmelik değişikliğinin son 15 senedir büyüyen ve kamuoyunda büyük takdir toplayan yenilenebilir enerji kaynak

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürürlüğü alınan “Lisansız Elektrik Üretimi” ile ilgili yönetmelik değişikliğinin son 15 senedir büyüyen ve kamuoyunda büyük takdir toplayan yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımları büyük sekteye uğratacağını söyledi. Yönetmeliğin ciddi sıkıntılara yol açacağı uyarısında bulunan Gülsoy, “tüketim fazlası enerjinin bedelsiz olarak sisteme verilmesinin büyük haksızlığa yol açacaktır” dedi. 

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, EPDK tarafından yürürlüğü alınan “Lisanssız Elektrik Üretimi” ile ilgili yönetmelik değişikliği ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 

Yeni düzenlemeyle tüketim fazlası enerjinin bedelsiz sisteme verilmesinin öngörüldüğünü, bunun da haksızlığa yol açacağını belirten Gülsoy, şunları söyledi: 

“İlgili tebliğe göre 12/05/2019 tarihinden sonra faaliyete geçen 5.1.H ve 5.1.C kapsamında olan yatırımcılarımızı, yine aynı yönetmelik içerisinde piyasada ‘Ömrünü Tüketmiş Lastik’ ten elektrik üretimi olarak geçen prolitik yağ-gaz tesislerini doğrudan etkilemektedir. Bu yönetmelik değişikliğinin özellikle son 15 senedir büyüyen ve kamuoyunda büyük takdir toplayan yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımları büyük sekteye uğratacağına inanıyoruz.  

Ülkemizin en büyük sorunu olan enerjide dışa bağımlılığımızı bitirmek için yıllardır gerek özel sektör gerekse de kamunun yaptığı yatırımlar ve bu yatırımların bugüne kadar ki kazanımları bir yönetmelik değişikliğiyle büyük bir sekteye uğrayacaktır.  

İlgili yönetmelik değişikliğinin sadece yenilenebilir enerji sektörünü değil 2019 yılı sonrasında çatısına GES kuran Sanayici, Çiftçi, Besici gibi ülke ekonomisinin temel taşlarına büyük bir sekte vuracaktır.  

Bu yönetmeliğin bu şekilde devam etmesi yatırımın tabana yayılmasını da engelleyecektir.

2019 yılından bu güne bahse konu durumda olan yatırımcılarımızın sadece ilimizde harcadığı rakam 250 milyon dolardan fazladır. 

Bu yönetmelikle yatırımların büyük bir kısmı atıl duruma düşecek ve büyük bir milli servet heba olacaktır. 

Kayseri ili için üretime dönüşmeyecek elektrik miktarının da sadece bugün ki rakamlarla yıllık 750-850 milyon Türk lirası arasında olacağı hesaplanmaktadır. Bu rakamları tüm ülkeyi düşünerek hesaplarsak cari açığımıza büyük bir yük getireceği de aşikardır. 

Bu sebeple, Öncelikli olarak ilgili yönetmeliğin 12/05/2019 tarihinden sonra yapılan yatırımları kapsamasını, 31/12/2022 tarihinden itibaren diye düzeltilmesini, 01/01/2023 tarihinden sonra yapılacak yatırımlarda enerji fazlasının alım garantisinin devam ederek ilgili kurum tarafından tarife oranlarının bir daha 10 YIL değişiklik yapılmaya gerek kalmayacak şekilde düzeltilmesini istiyoruz. Yatırımcıya ilave üretimi oranında Vergi, SGK, Faiz desteği teşviklerin uygulanmasını talep ediyoruz. “

Başkan Gülsoy, yönetmelik neticesinde ülke ekonomisine de zarar verildiğini belirterek maddeler halinde görüşlerini ifade etti. 

1-    12.05.2019 tarihinden sonra yatırım yapan ve yatırım yapmakta olan yatırımcıları (bunların çoğu banka kredileriyle yapılmaktadır) ciddi bir mağduriyet ile karşı karşıya kalacaklardır.


2-    Bu yatırımları yapan sanayicilerin büyük çoğunluğu ülkemiz ihracat hedefleri doğrultusunda sağladıkları bu maliyet avantajlarını kaybederek ihracat miktarının düşme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.


3-    Ülkemizin ihracat hedefleri kaynaklı Avrupa Birliği ve ABD ile yapmış olduğu Yeşil Mutabakat kapsamında ihracatçımızın emisyon karbon ayak izinin azaltılmasında büyük bir engel teşkil edeceğini ve sırf emisyon karbon ayak izinden dolayı ihracatımızın sekteye uğrayacağını öngörmekteyiz.


4-    Özellikle son birkaç aydır küresel çapta yaşanan enerji krizinin ilerleyen dönemlerde daha da artacağını düşünüyoruz. Bugün 4 TL’ye yaklaşan takas maliyetinin olduğu elektrik sektöründe; yenilenebilir enerji maksimum 2.56’den alınmaktadır. Yatırımcının önünün kesilerek, üreticimizin uluslararası takas fiyatından elektrik alması ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını daha da artırmaktadır. 


5-    Hükümet politikamız gereği gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların tabiri caizse oyun oynanırken kural değişmesinden dolayı ülkemize yatırımlarını olumsuz etkileyecektir. 


6-    Yine yönetmelik maddesinde sıkıntılı gördüğümüz atık lastikleri işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürün olan prolotik yağ ve gazın yakıt olarak kullanılması planlanan lisanssız üretim başvurularında söz konusu yakıtın ilgili elektrik üretim tesisinde üretilmesi ve bu kaynakları dışında başka kaynak kullanılmaması gerekir. Bu madde gereği geçmişte kurulan bu tür santrallerin üretim yerleri (prolotik yağ-gaz) elektrik üretim tesislerine taşınması mümkün değildir. Bu yönetmeliğin yerine getirilebilmesi mümkün değildir. Bugün böyle bir tesisin minimum maliyeti 50 Milyon TL’dir. Bu milli servetin boşa harcanmaması gerekmektedir. İlgili yönetmeliğin mevcut kurulu tesislerden muaf tutulmasını istiyoruz.