TIP MERKEZİ RUHSATI SATIŞI İLANI DUYURUSU

1 Kasım 2018 , Perşembe 16:56

İşbu ilan ile aşağıdaki tabloda detayları belirtilen ve Özelform Fizik Tedavi Reh. Sağ. Özel Eğitim Tarım Gıda İnş. ve Turz. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’ne (ŞİRKET) ait “A TİPİ TIP MERKEZİ RUHSATNAMESİ”, ŞİRKET tarafından kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ihale yoluyla 1.200.000.-TL muhammen bedelle satışa çıkarılmıştır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF/FON) kayyım olarak atanmış olduğu şirketimizin ruhsat satış ihalesi TMSF’nin aşağıdaki adresinde gerçekleştirilecektir.


Ruhsat No

Tarih ve No

Ruhsat Adı

Tipi

Poliklinik Sayısı

Gözlem Yatak Sayısı

Mimari Proje Onay/Rev.Tarihi

28

31.07.2014/3295

Özel Clinic A Tıp Merkezi

A

8

4

02.05.2014/06.03.2015

1. Satış ihalesi 09/11/2018 tarihinde aşağıda belirtilen adreste saat 14:30’de yapılacaktır.

2. Kapalı Teklif ve Açık Artırma Yöntemi ile satışa ilişkin satış hükümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki internet adresinden ve başvuru adresinden temin edilebilecektir. Tekliflerin şartnameye uygun olarak en geç ihaleden 1 önceki iş günü 08/11/2018 tarihinde saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adreste olacak şekilde kargo/posta yolu ile gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

3. Teklif sahiplerinin 40.000.-TL tutarında örneği aşağıdaki adresten temin edilecek olan en az 3 ay süreli geçici Banka teminat mektubunu da ihale şartnamesinde yazılı diğer belgelerle birlikte TMSF’ye teslim etmeleri veya aynı tutarda teminatı nakit olarak ŞİRKETİN TR95 0001 0025 5045 3338 1150 30 IBAN numaralı Banka Hesabına yatırmaları gerekmektedir.


4. Satış şartnamesi, teminat mektubu örneği, TMSF’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir.


5. ŞİRKET, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.


6. İhaleye katılan teklif sahipleri “Satış Şartnamesi” ni okumuş ve tüm hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.

 

7. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde yazılı talep üzerine ŞİRKET tarafından yapılan yazılı açıklamalar ve ihale anında yapılan açıklamalar geçerlidir.

 

8. Ruhsatın devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları ile vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler alıcıya ait olacaktır.

 

9. İhale üzerinde kalan ihale alıcısının ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET, ikinci en yüksek teklifi veren istekliye ruhsatı satın alması için teklifte bulunabilecektir.

 


Bilgi almak ve ihaleye başvurmak isteyenlerin aşağıdaki adres ve telefonlardan irtibat kurmaları tebliğ ve ilan olunur.


CLINIC A TIP MERKEZİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

TEMİNAT MEKTUP ÖRNEĞİ GEÇİCİ VE KESİN ŞİRKET 


Başvuru için :

TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı

Büyükdere Cad.No:143/8 Esentepe/İstanbul

Tel : 0212 340 22 35-36-40

Faks : 0212 275 30 26


https://www.tmsf.org.tr/tr/SatisIlan/List


Bilgi için:

 Özelform Fizik Tedavi Reh. Sağ. Özel Eğitim Tarım

Gıda İnş. ve Turz. Hiz. San ve Tic. A.Ş.

Tel : +90 362 233 45 00

Faks : +90 362 230 12 11

Yetkili Kişi : HÜSEYİN ALIŞ