T.C. Erzincan İl Özel İdaresi İhale Duyurusu

8 Eylül 2020 , Salı 13:40
07.10.2020 Çarşamba günü saat : 10.00 - T.C. Erzincan İl Özel İdare Binası


T.C. Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda ;


Mülkiyeti  Erzincan İl Özel İdaresi'ne ait olan İnönü Mah. 17.Sk  No : 3’ te bulunan 535  ada , 20  parsel nolu, 


1025,00 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan iki katlı kargir binanın , 07.10.2020 Çarşamba günü 


 saat  10.00 ' da  T.C. Erzincan İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 


 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışının yapılacağı bildirilmektedir.


 İhale ilan metni ekte yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla