T. C Çankaya Belediye Başkanlığı Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü ( Ankara) Taşınmaz Satış İhalesi

25 Haziran 2020 , Perşembe 16:23
30.06.2020


T. C Çankaya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ( Ankara) tarafından Odamıza gönderilen yazıda ,


T. C Çankaya Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan taşınmazların, 2886 sayılı devlet ihale kanunun 36.maddesi


uyarınca kapalı teklif usulü ( artırma ) yoluyla satılacağı bildirilmiştir.İlgili ihale ilan metni ekte yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla