T. C Çankaya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ( Ankara) İhale Duyurusu

11 Şubat 2020 , Salı 16:28
Taşınmaz İhale Satışı

 

T. C  Çankaya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ( Ankara) tarafından  Odamıza gönderilen yazıda  ,


 T. C  Çankaya Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan taşınmazların,  2886 sayılı devlet ihale kanunun 36.maddesi


 uyarınca kapalı teklif usulü ( artırma ) yoluyla satılacağı bildirilmiştir.
İlgili ihale ilan metni  ekte yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla