Foça Tatil Köyü'nün Özelleştirilmesi Hakkında

6 Nisan 2021 , Salı 09:34
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan, Foça Tatil Köyü'nün Özelleştirilmesi hakkında

                                                                                         T.C. 

                                                                   HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

                                                                     Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

        Özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir ili, Foça ilçesi , İsmetpaşa Mahallesi 1855 ada 9,10,11,12 ve 4 (eski 187 ada 7,14,15,16 ve 19) no.lu parsellerdeki Foça Tatil Köyü taşınmazları (Foça Tatil Köyü) ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina , müştemilat bir bütün halinde, 4046 sayılı Kanun uyarınca ''işletme hakkının verilmesi'' yöntemiyle ihale edilerek özelleştirilecektir.

        Türkiye'deki modern turizm faaliyetlerinin öncüsü olan Foça Tatil Köyünün özelleştirilmesine ilişkin kısa bilgi notu ekte yer almaktadır. Eşsiz doğal güzellikler ile spor, sosyal aktiviteler, dinlenme, eğlence gibi faaliyetlere imkan tanıyan yapısının yanı sıra tesisin yakınlarında benzer konum, büyüklük ve avantajlarda başka bir tatil köyü olmaması, Foça Tatil Köyünü daha da cazip hale getirmektedir.

         Bu bağlamda, son teklif verme tarihi 20/04/2021 olan ihaleye katılımın teşvik edilmesi amacıyla anılan özelleştirme/yatırım fırsatı 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla