Yağ Üreticilerinin Beyanları Hk.

10 Mart 2020 , Salı 16:28


T.C Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından , Bakanlığın  04.03.2020 tarihli ve E..54691 sayılı yazısına istinaden 


Odamıza gönderilen  yazıda; 


Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği'nin  "Yağ üreticilerinin yükümlülükleri" başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 


kapsamında satış yöntemine bağlı olmaksızın;  kendi markasıyla madeni yağ üreten ve piyasaya süren, kendi markasıyla başka


 tedarikçiler tarafından üretilen madeni yağı piyasaya süren ve ticari amaçlarla madeni yağ ithal eden gerçek ve/veya tüzel kişiler 


olarak tanımlanmış olan yağ üreticilerinin,   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında


 hazırlanan Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporunun  bir suretinin her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa  sunulması 


gerektiği bildirilmektedir .T.C Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ekli dosyada yer almaktadır .Bilgilerinize sunarız


Saygılarımızla