UFUK 2020 Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı

8 Eylül 2020 , Salı 16:18
1 milyar Euro bütçeli yeni çağrı

Avrupa Komisyonu tarafından, 11 Aralık 2019 tarihinde dünya kamuoyu ile paylaşılan "Avrupa Yeşil Mutabakatı" ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören yeni bir strateji ortaya konmuş olup, bahse konu stratejiyle belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak ve bu alanda yapılacak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına destek olmak amacıyla, Ufuk 2020 Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından Eylül 2020'de, "Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısının (European Green Deal Call)" açılmasının beklendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 1 milyar avro bütçeli yeni çağrı bünyesinde, Avrupa'nın iklim ve çevre ile ilgili zorluklarının üstesinden gelmek üzere 11 öncelikli alan altında 20 konu başlığı belirlendiği ve söz konusu çağrılara, araştırma kuruluşları, üniversiteler, finans kurumları, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve yerel yönetimler, sosyal girişimciler ve gerçek kişiler başvuruda bulunabileceği ifade edilmektedir.

Çağrılar kapsamında desteklenecek alanlara ve çağrı koşullarına ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme dokümanı Ek'te sunulmakta olup, Bakanlık tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumlarına "https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-programi-green-deal-yesilmutabakat-cagrisi-cevrimici-bilgi-gunu-gerceklesti" internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.