U-ETDS Sistemi Denetim Sistemi

4 Ocak 2021 , Pazartesi 13:45

Sayın üyemiz;

KTY'nin 40ncı maddesinin altıncı, 43 üncü maddesinin üçüncü, 44 üncü maddesinin altıncı fıkraları ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 12nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen U-ETDS sistemine veri gönderilip gönderilmemesine ilişkin denetimlere 01.07.2021 tarihinden itibaren başlanması hususu uygun görülmüştür. 

İlgili yazı ektedir.