Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB), Yeni İstihdamı Destek Hibe ve Ucuz Fon Programı Anketi Çalışması

9 Eylül 2019 , Pazartesi 09:47


Sayın Üyemiz,


Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB), Türkiye'de mülteci nüfusunun yüksek olduğu illerde özel sektör için sunduğu hibe ve düşük faizli kredilere yönelik stratejilerini belirlemek amacıyla bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışma kapsamında, yüksek istihdam potansiyeli olan ve büyüyen sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde mülteci ve Türk vatandaşlarının kayıtlı istihdama erişimini desteklemek amacıyla; İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Kilis, Konya, Mardin, Ankara, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Batman, Manisa, Denizli, Tekirdağ ve Sakarya illerinde uygulanmaktadır.


Söz konusu anketten elde edilen verilerin, TKYB tarafından 2019 yılı son çeyreğinde aktif hale getirilmek istenen HİBE (Yatırım yapmak / işini geliştirmek isteyenlere verilecek ödenektir, geri ödemesi yoktur) ve UCUZ FON (piyasa koşullarında sağlanabilecek krediden daha düşük faiz oranlı kredi) için önemli bir öngörü sağlanması hedeflenmektedir.


Söz konusu ankete https://anket.kalkinma.com.tr/tr/tobb-presurvey-1/  link adresi üzerinden ulaşılabildiği hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,