TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ

2 Aralık 2019 , Pazartesi 18:36


Kayseri  Ticaret  İl  Müdürlüğü  tarafından  Odamıza  gönderilen  yazıda ;

 

T.C   Ticaret  Bakanlığının  20.11.2019  tarih  ve  49600836  sayılı  yazısı  ile  tüketici  bilincini  geliştirmek 


ve  bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına  saygılı  kişi, kurum ve kuruluşları

 

teşvik etmek,   tüketicinin korunması ve  bilinçlendirilmesi  ile  ilgili  bilimsel  çalışmaları  özendirmek  amacıyla 


2019  Yılı  23. Tüketici  Ödülleri  kapsamında “Bilinçli  Tüketici  Ödülü”,   “Yazılı  Basın Tüketici Ödülü”, 


“Radyo - Televizyon  Programı  Ödülü”,   “Tüketici  Memnuniyetini  İlke  Edinen  Firma  Ödülü”, 


“Bilimsel Çalışma Ödülü”  ve  “Tüketici Özel Ödülü”  dallarında hak sahiplerine ödül verileceği bildirilmektedir.Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla