T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

22 Kasım 2021 , Pazartesi 10:16
İhale İlanı (42-2393)

Sayın Üyemiz;

İlimiz, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 'Hükümet Konağı' olarak kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığına (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) tahsisli 4324 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki bodrum + zemin + bir kattan oluşan Hacılar Kaymakamlığı Eski Hükümet Binasının yıkımına ilaveten enkazının (taşınırlar), 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışına dair ilan metni ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla

Kayseri Ticaret Odası