Motor Yağı Değişimi Yapan Kurumlar/İşletmeler Hakkında Önemli Duyuru

14 Eylül 2020 , Pazartesi 16:45
Motor Yağı Değişimi Yapan Kurumlar/İşletmeler Hakkında Önemli Duyuru

Sayın Üyemiz

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen   yazısında atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiş olduğu, bu doğrultuda Entegre Çevre Bilgi Sistemi / Atık Yönetimi Uygulamasına Motor Yağı Değişim Noktaları ile ilgili Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) Uygulamasının eklenmesine ilişkin çalışmalar tamamlanarak kullanıma açıldığı, motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren diğer işletmeler ve motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1/1/2021 tarihine kadar yönetmelik hükümleri çerçevesinde izin belgesi alması ve Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kayıt olması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 8. maddesi ve geçici 2. maddesindeki hükümler gereğince ilimiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren Odanıza/ bağlı ve/veya ruhsat verilen motor yağı değişimi yapan işletmelerin yazımız ekinde yer alan Bakanlığımız yazısında belirtilen çalışmaları yerine getirmeleri, Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıt olmaları Atık Yönetim Yönetmeliğine göre geçici depolama alanı oluşturmaları ve "Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi" almaları gerektiği bildirilmiştir.Yazı detaylı eki aşağıda bulunmaktadır.Bilgilerinize sunulur.