İŞ DÜNYASI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA DUYURU

9 Ağustos 2019 , Cuma 10:50

Sayın Üyemiz


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle KVKK önem arz eden yükümlülükler içermektedir.


Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ile genel olarak Kanunla veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında, sizleri bilgilendirmek istedik.


 Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun hazırlamış olduğu "İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum Kılavuzu"  için TIKLAYINIZ.


Bilgilerinize Sunarız.