HİBE ve KİRA DESTEĞİ

31 Aralık 2020 , Perşembe 17:22

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazı ile Koronavirüs salgını nedeni ile hibe ve kira desteği programı kapsamında


 aşağıda ekte yer alan faaliyet konularında iştigal eden gerçek kişi tacir niteliğindeki Oda ve Borsa üyelerinin söz konusu 


bu destekten faydalanabileceği bildirilmiştir. Salgın sebebiyle "Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Destekler Hakkında Duyuru" 


Ticaret Bakanlığı'nın  https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri 


web adresinde yer almaktadır. 


Duyuruya ait dosya ekte sunulmuştur.Saygılarımızla.