E-Devlet Hizmetleri Hk.

27 Temmuz 2020 , Pazartesi 08:53

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün  13.07.2020 tarih ve 37095 sayılı yazısı ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde sunulan bir çok hizmetin e-Devlet kapısına aktarılarak vatandaşlarımızın/firmalarımızın kullanımına açıldığı belirtilmektedir. Bu kapsamda Bakanlıklarınca fiziki ortamda sunulan ve e-Devlet kapısına aktarılması mümkün olan tüm hizmetlerin elektronik olarak sunulması amacıyla aşağıda belirtilen hizmetlerin e-Devlet kapısından sunulmaya başlandığı bildirilmektedir:

- Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY/ÜDY) Muvafakat İşlemleri

(Gerçek Kişi)

- Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi Kişi İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

- Yetki Belgesi Şube İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

- Acentelik Muvafakat İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

- Yetki Belgesi Acentelik İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

- Acente Listesi Sorgulama / Düzenleme (Gerçek/Tüzel Kişi)

Bilgilerinize sunulur.