2019 yılı Munzam Aidatın ikinci taksitlerinin ödenmesi

9 Ekim 2019 , Çarşamba 17:53

 

Sayın Üyemiz;

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 24 üncü maddesine göre 2019 yılı yıllık üye aidatı ile 25 inci maddesine göre de Munzam Aidatın ikinci  taksitlerinin 31 EKİM 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.


Yıllık aidatlar ile munzam aidatlarına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.


Buna göre, üyelerimizin gecikme zammı ödemek zorunda kalmamaları için aidatlarını 31 EKİM 2019 tarihine kadar ödemeleri önemle rica olunur.


AİDAT ÖDEMESİ YAPILABİLECEK BANKALAR: 

*Türkiye İş Bankası 

*Halk Bankası

*Vakıflar Bankası 

*Garanti Bankası 

Ayrıca İnternet web sitemizden ( www.kayserito.org.tr ) Hızlı Aidat Ödeme bölümünden de ödeme yapabilirsiniz.

Son ödeme gününden sonra tahsil edilecek aidatlara gecikme zammı eklenerek (kanun gereği) tahsil edilecektir.

Odamıza bizzat gelerek vezneden peşin veya kredi kartı ile aidat ödemelerini yapacak üyelerimizin; son ödeme günlerinde yaşanan yoğunluğu göz önüne alarak, ödemelerini son günlere bırakmamalarında fayda görülmektedir.