102 Nolu İl Hıfzıssıha Kurulu Kararı Duyurusu

8 Ekim 2020 , Perşembe 08:48
102 Nolu İl Hıfzıssıha Kurulu Kararı Duyurusu

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Bilim Kumlunun önerileri ile oluştumlan Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, İl Hıfzıssıhha Kumlu tarafından 24.09.2020 tarihinde alman 102 nolu Karar ilişikte gönderilmiştir.

İlimizde koronavirüs. tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “fılyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Bu bağlamda koronavirüs tamlı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı, veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince idari ve adli işlem tesis edilecektir. Kararın detayı ekte bulunmaktadır.