İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi Hk

Teknoloji’de Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü Webinarı ve B2B Etkinliği (İnternet Üzerinden)

SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Kobiler İçin Tübitak Ar-Ge Destekleri Semineri

12 Ocak 2021 tarihinde saat 10.30’da bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir

"Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar hk. Duyuru.

Yetki belgesi sahiplerinin U-ETDS'ye veri gönderme zorunluluğu hakkında

GERÇEK KİŞİ TACİR, ESNAF VE SANATKÂRLARA VERİLECEK DESTEK İÇİN BAŞVURULAR UZATILDI

U-ETDS Sistemi Denetim Sistemi

HİBE ve KİRA DESTEĞİ

HELAL TEKNİK EĞİTİMLERİ

GERÇEK KİŞİ TACİR, ESNAF VE SANATKÂRLARA VERİLECEK DESTEK İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

01 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINDA PERSONEL ÇALIŞMA VE GÖREVLENDİRME BELGELERİ (OCAK AYI İÇİN)

01 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINDA PERSONEL ÇALIŞMA VE GÖREVLENDİRME BELGELERİ

STATİK IP KULLANIM ZORUNLULUĞUNUN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI HAKKINDA

01 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINDA PERSONEL ÇALIŞMA VE GÖREVLENDİRME BELGELERİ

KSGEB İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) Hakkında

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

STANDARTALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Yetki belgesi sahiplerinin dikkatine!

1507-KOBİ Ar- Ge Başlangıç Destek Programı ve 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021 çağrıları

AB COSME Programı Son Turizm Çağrısı

Kosgeb Cosme çağrısı

Etkinlikler