Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler Hakkında

28 Temmuz 2020 , Salı 08:59

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından odamıza iletilen yazıda;

1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Gümrük Bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyalarının veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan söz konusu numune eşyaların "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu " ile yapılabilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Ek: Yolcu beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler