Ufuk 2020 Programı(Avrupa Birliği İle İlişkiler) Hakkında Duyuru

31 Mayıs 2019 , Cuma 14:18

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

TUBİTAK koordinasyonunda yürütülmekte olan Ufuk2020 Programı’ndan ve sonraki dönemlerde uygulanacak olan Avrupa Birliği Çerçeve Programlarından elde edilecek kazanımları azami ölçüde artırabilmek amacıyla oluşturulan Ufuk 2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK), Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının Türkiye’de etkili bir şekilde işleyişini sağlamaya yönelik strateji ve eylemleri belirlemek, belirlenen strateji çerçevesinde başlıca Ar-Ge ve İnovasyon aktörlerini harekete geçirerek teşvik edecek, bilgilendirecek ve destekleyecek kararları almak ve gerekli çalışmaları yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Birliğimizin de temsil edildiği Ufuk 2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK)Ufuk 2020 Programının web sayfası (https://ufuk2020.org.tr/tr) dir. Program hakkında bilgi almak isteyen üyelerimiz, programın web sayfası ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.

Bilgilerinize sunarız, 

Saygılarımla,