TÜRKİYE-PORTEKİZ ETOK 4. DÖNEM TOPLANTISI

14 Eylül 2022 , Çarşamba 16:48

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen yazıda, 18 Ekim 2022 tarihinde ülkemizde Türkiye-Portekiz arasında gerçekleştirilmesi planlanan Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komisyonu 4. Dönem Toplantısının hazırlıkları çerçevesinde, imzalanmış son Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komisyonu Protokolü kapsamındaki güncel gelişmeler ile imzalanması öngörülen Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komisyonu Protokolüne ilişkin olabilecek İngilizce metin önerilerine, Portekiz ile ilişkilerimize ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, Portekiz ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin  varsa görüşlerinizin 15 Eylül 2022 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Odamıza (duygu.boztosun@kayserito.org.tr) iletilmesi hususunu rica ederiz.

EK: Türkiye-Portekiz JETCO 3.Dönem Toplantı Protokolü

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kayseri Ticaret Odası