TOBB / İSTANBUL TİCARET ODASI TARAFINDAN 2019 YILINDA DÜZENLENECEK FUARLAR

13 Mayıs 2019 , Pazartesi 15:55


İstanbul Ticaret Odası’nın ilgili yazısına atfen, ülkemizin ihracatının artırılması ve firmalarımıza yeni ihracat imkânlarının sunulabilmesini teminen, İstanbul Ticaret Odası tarafından 2019 yılında tüm sanayi, ticaret hizmet ve yatırım sektörleri, gıda ve içecek ürünleri ile konaklama endüstrisi alanlarında 5 ayrı ülkede 5 ayrı fuarın düzenleneceği belirtilmektedir.


İlgililere duyurulur,


Söz konusu fuarlara ilişkin duyuru ve katılım sözleşmesine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:


https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2753&lst=DuyurularListesi