Şili Tarafından Alınan Ticaretin Kolaylaştırılması Önlemleri Hakkında Duyuru

21 Mayıs 2020 , Perşembe 13:37


TOBB’dan alınan 11.05.2020 tarih ve 4221 yazısında Şili Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomi Müsteşarlığından Ticaret Bakanlığına gönderilen epostada, Covid19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında, serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden Şili’ye yapılan ihracat işlemlerinde tercihli menşe ispat belgelerinin dijital kopyalarının, salgının bitmesini takiben orijinal nüshalarının teslim edilmesi şartıyla kabul edileceğini ifade edilmiştir.

Yazıda ayrıca, Mart ayında Şili Gümrük İdaresi tarafından alınan ticaretin kolaylaştırılması önlemlerine ilişkin detaylı bilgiye http://www.aduana.cl/se-establecen-medidas-de-facilitacion-del-comercio-exterior-para/aduana/2020-03-19/140021.html adresinden ulaşılabileceği de belirtilmiştir.

İlgililere duyurulur,