ORAN 2019 Yılı Fizibilite ve Teknik Destek Programları Hakkında Duyuru

31 Mayıs 2019 , Cuma 16:53

Sayın Üyemiz,

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan odamıza intikal eden yazıda,

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından; Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki kar amacı gütmeyen paydaşlara yönelik olarak 2019 yılı Teknik Destek Programı ve Fizibilite Destek Programı ilan edilmiş olduğu belirtilmiştir.

Fizibilite Destek Programı’nın amacı; bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktadır. Program bütçesi 1.050.000 TL olup, proje başına azami 150.000 TL destek verilmektedir. Programa son başvuru tarihi 29 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 23:50 olup, başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerine yapılmaktadır.

Teknik Destek Programı’nın amacı ise; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu bağlamda program rehberinde yer alan öncelikler de dikkate alınarak Ajansa proje başvuruları yapılabilecektir. Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklendiği programda, destek almaya hak kazanan projelere azami 50.000 TL destek verilmektedir. Program, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS) 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 23:50’ye kadar açık olup; başvurular ikişer aylık dönemler halinde alınarak değerlendirilmektedir.

Program başvuru rehberleri ve diğer bilgiler Ajans internet sitesinde (http://www.oran.org.tr/haber/2019-yili-teknik-destek-programi-basvuruya-acildi  ve http://www.oran.org.tr/haber/2019-fizibilite-destek-programi-aciklandi) sayfaları sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımla,