MEDOS’ta Belge Satın Alma Modülü ve Mesai Talep Bildirim Sistemi

13 Temmuz 2021 , Salı 14:58

Sayın Üyemiz,

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) 2018 yılının Mayıs ayında hayata geçirilmiş olup,
halihazırda Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi hariç, ihracat beyannamesi
kapsamındaki tüm menşe ispat ve dolaşım belgeleri yalnızca MEDOS üzerinden elektronik ortamda
düzenlenmektedir.
MEDOS’un yürürlüğe girmesinden itibaren muhtelif tarihlerde gerek Odalarımız gerekse ihracatçı
şirket/işletmelerimizden Birliğimize gelen talepler doğrultusunda, MEDOS’ta gerekli değişiklik ve revize
işlemleri yapılmıştır.
Bu defa, gerek dolaşım/menşe ispat belgelerinin ihracatçı şirket/işletmelerce satın alma taleplerinin MEDOS
üzerinden yapılabilmesi gerekse mesai sonrası belge onayı başvurularının MEDOS’da kayıt altına
alınabilmesi amacıyla, iki yeni uygulama Birliğimizce MEDOS’a eklenmiştir.
Bu uygulamalar sırasıyla, MEDOS Belge Satın Alma Modülü ve Mesai Talep Bildirim Sistemidir.
Uygulamalarla ilgili detaylı bilgiler aşağıdadır:
MEDOS Belge Satın Alma Modülü:
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki “temassız dış ticaret” politikası
uyarınca, dolaşım ve menşe ispat belgelerinin satış/onay işlemlerinin minimum fiziki temasla elektronik
olarak gerçekleştirilmesini teminen, Birliğimizce yapılan çalışmalar 2020 yılı itibariyle başlamıştı.
Söz konusu çalışmalar çerçevesinde, ihracatçı işletme/şirketlerce belge satın alma başvurularının da
elektronik ortamda yapılabilmesi için, MEDOS son kullanıcı ekranında Belge Satın Alma Modülü
oluşturulmuştur.
Konu hakkında, Odalarımız ile muhtelif tarihlerde gerçekleştirilen toplantılar ve şifahi görüşmelerde
gündeme gelen görüş/öneriler arasından uygun olanları dikkate alınarak, Belge Satın Alma Modülünün
çalışma sistemi kurgulanmıştır.
Belge Satın Alma Modülü ile birlikte dolaşım/menşe ispat belgelerinin satın alma talepleri ve bu talepler
kapsamında başvuru bilgilerinin sisteme girişi, ödeme ve diğer işlemler, işletme/şirket tarafından elektronik
olarak MEDOS üzerinden tamamlanabilecektir.

Mesai Talep Bildirim Sistemi:
Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi’nin (MEDOS) hayata geçmesi ile birlikte MEDOS üzerinden
gelen belge onay talepleri, 7/24 çalışma esasına uygun olarak tamamlanmaktadır.
Birliğimizce yapılan çalışmada, ihracatçıların/gümrük müşavirlerinin mesai sonrası belge onay işlemleri
hususunda mağduriyet yaşamamasını teminen, Odalarımızın mesai sonrası onay talepleri için bulundukları
il/ilçelere özel çözümler ürettiği anlaşılmıştır.
Bununla birlikte, bazı ihracatçı firmalar/gümrük müşavirleri tarafından 7/24 çalışma prensibinin, ilgili Odaya
herhangi bir bilgi vermeden mesai sonrası herhangi bir zamanda söz konusu belgeleri MEDOS üzerinden
onaya gönderilebilecekleri şeklinde algılandığı da tespit edilmiştir. Bu durum nedeniyle Oda personelinin
mağduriyet yaşadığı düşünülmektedir.
İhracatçı firmaların mesai sonrası belge onay taleplerinin, 7/24 çalışma prensibi çerçevesinde gümrük
idarelerindeki fazla mesai uygulamasında olduğu gibi gün içinde mesai bitmeden Odalarımıza belge onay
talep başvurusu yapması halinde, belge onay işlemlerinin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebileceği
değerlendirilmektedir.
Birliğimizce, mesai sonrası belge onay taleplerinin bu kapsamda yeknesak bir yöntem ile kayda alınıp, ilgili
Odamız tarafından sonuçlandırılabilmesi amacıyla, MEDOS’ta ihracatçıların/gümrük müşavirlerinin söz
konusu belge onay talepleri ile ilgili başvuru yapabileceği bir sistem oluşturulmuştur.
Bu sistemin kullanılması ile birlikte, tüm Odalarımıza yapılan mesai sonrası belge onay talepleri sadece
MEDOS üzerinden kayda alınıp, gerekli çalışma yapılabilecektir.
Anılan iki yeni uygulama, 13 Temmuz 2021 tarihinde MEDOS’ta kullanıma açılacaktır. Söz konusu
uygulamalarla ilgili ihtiyaç duyulması halinde MEDOS çağrı merkezi (0537-528-56-02/04 ve
medos@tobb.org.tr) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Kayseri Ticaret Odası