Irak'a İhracatta Sevk Öncesi İnceleme Hususunda Yetkilendirilen Firmalar

23 Mart 2021 , Salı 15:35

Sayın Üyemiz;

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 12.03.2021 tarihli ve 62277172 sayılı yazı. İlgi'de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Irak'a ihracatta Sevk Öncesi İnceleme ile ilgili 2 Mart 2021 tarihi itibariyle Intertek Int. ve HQTS China firmalarının yetkilendirildiği belirtilmiştir. 

Buna ilaveten, 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye-Irak 18. Dönem Karma Ekonomi Komisyonu 18. Dönem Toplantısı'nda, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) sevk öncesi incelemeyi yapan tek kuruluş olması hususunda mutabık kalındığı ifade edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığının TSE ile ilgili konuda girişimlerine devam ettiği bilgisi de yazıda paylaşılmıştır.

Saygılarımızla,

Kayseri Ticaret Odası

İlgili yazı.