Fas Tarafından Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Karşı Kesin Korunma Önlemi

21 Mayıs 2020 , Perşembe 14:01


Fas tarafından  “Sıcak Haddelenmiş Sac” ithalatına karşı korunma önlemi uygulanması için 22 Ekim  2019 tarihi itibariyle 200 gün boyunca  yüzde 25 ek vergi (ad valorem) şeklinde geçici korunma önlemi uygulanmasına karar verildiği anımsatıldı.


Yazıda devamla bu defa, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan kamuoyu duyurusunda özetle, “Sıcak Haddelenmiş Sac” (72.08; 72.11.13; 72.11.14; 72.11.19; 72.25.30; 72.25.40; 72.26.20.00.11; 72.26.20.00.21; 72.26.20.00.30; 72.26.20.00.40; 72.26.20.00.51; 72.26.20.00.52; 72.26.20.00.59; 72.26.91; 72.26.99.90.91; 72.26.99.90.99) ithalatına karşı yürütülen soruşturma sonucunda; ürünlerin ithalatına karşı bir korunma önlemi uygulanmaması durumunda yerel üretiminin ciddi zarar görmesinin öngörüldüğü, - 15-09 sayılı kanunun 54. maddesine göre, söz konusu ürünlerin ithalatındaki ciddi artış ile yerel üretime yönelik zarar tehdidi arasında bir nedensellik bağının bulunduğu, hususlarına yer verilerek 15-09 sayılı Ticari Korunma Önlemleri Kanununun 64. Maddesine uyarınca ilgili ürünlerin ithalatına karşı kesin korunma önlemi uygulanmasına karar verildiği belirtildiği ifade edildi.

İlgili önlemin 3 yıl boyunca uygulanacağı, ilk yıldan sonra her yıl %1 oranında düşürülmesine karar verildiği bildirilmiştir.


İlgililere duyurulur,