DAHİLDE İŞLEME REJİMİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

19 Eylül 2022 , Pazartesi 15:17

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen ve ekte bir örneği sunulan Ticaret Bakanlığı'na ait yazıda, 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Dahilde İşlem Rejiminin mer'i mevzuatında değişiklik yapılmasına ilişkin mevzuat hakkında bilgi verilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kayseri Ticaret Odası