Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kapsamında Güncellenen Rusya Federasyonu Gümrük İdareleri Listesi

1 Temmuz 2019 , Pazartesi 15:34

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza intikal eden yazıda; Rus gümrüklerinde 01 Mart 2019 tarihinden itibaren başlayan reform ile Sheremetyevo Gümrük Bölgesinde elektronik beyan merkezlerinin faaliyete geçtiği, bu bağlamda 05 Haziran 2019 tarihinden itibaren Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) kapsamında Türkiye'den Rusya Federasyonu'na hava kargo yolu ile ihraç edilen ürünlerin girişinde Sheremetyevo Gümrük Bölgesindeki havacılık elektronik gümrük merkezlerinin kullanılacağı belirtilmiştir.

Yazıda, güncel BGH Gümrük İdareleri listesinin Türk makamları tarafından onaylanmasının beklenildiği ifade edilmiş olup Rusya Federasyonu Gümrük Servisi'nden alınan yazı ve BGH kapsamında güncellenen Rusya Federasyonu Gümrük İdareleri ile ilgili liste yazımız ekinde yer almaktadır.

Bu itibarla, ilişikte bir örneği sunulan Rusya Federasyonu Gümrük Servisi'nden alınan yazı ve güncellenmiş gümrük idareleri listesi gayri resmi tercümesi hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi TOBB'ne bildirilmek üzere 03 Temmuz 2019 Çarşamba  günü mesai sonuna kadar Odamızın dis.ticaret@kayserito.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,


Ek: Güncellenmiş Gümrük İdareleri Listesi Gayri Resmi Tercümesi