Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı Duyurusu

23 Temmuz 2020 , Perşembe 15:04

Sayın Üyemiz,


Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, Avrupa KOBİ'lerinin AB dışındaki kamu alımlarına ulaşmasını amaçlayan "KOBİ'lerin AB Dışındaki Kamu Alımlarına Katılmalarının Desteklenmesi" başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.


Son başvuru tarihi 15 Eylül 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, Avrupa Komisyonunun "https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/call-fiche_cos-ppout-2020-2-03_en.pdf' internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB, elektronik posta: abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.


Proje hakkında detaylı bilgi ekteki dosyadadır.


Saygılarımızla


Ek: Çagrı Bilgi Dokümanı