2021/5 Sayılı Genelge Hakkında

22 Şubat 2021 , Pazartesi 15:39

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 10.02.2021 tarih 1347 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 04.02.2021 tarihli ve 61242235 sayılı yazıya istinaden;

İlgili yazıda ve EK’te bir örneği sunulan yazıda, 2006/12 sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dâhilde işleme tedbirlerini düzenleyen 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge iletilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

Kayseri Ticaret Odası