2021/10 Sayılı Genelge

8 Nisan 2021 , Perşembe 16:35

Sayın Üyemiz,


İlgi: TOBB’nin 05.04.2021 tarihli ve 34221550-100- 3438 sayılı yazısı


 İlgi kayıtlı yazıda, Dahilde İşleme Rejiminin ilgili mevzuatı uyarınca 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen ve 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldıran, 2021/10 sayılı Genelge iletilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kayseri Ticaret Odası

EK:2021/10 Sayılı Genelge