DIŞ TİCARET

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI TÜRKİYE STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2024-2028)

12 Eylül 2023 - 09:48:38

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen yazıda, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın ilgili hükmü gereği ticaretin Kolaylaştırılması Kolaylaştırılması Kurulu, 3 Aralık 2016 tarihli ve 2016/27 sayılı mülga Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuştur. Bununla birlikte, 13 Nisan 2019 tarihli ve 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile anılan Kurul'un ismi, "Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi" şeklinde değiştirilmiştir.

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi, gümrük ve ticaret işlemlerinde şeffaflık ve öngörülebilirliğin sağlanması, gümrük ve ticaret prosedürlerin basitleştirilmesi, ticari maliyetlerin azaltılması, kamu ve özel sektör arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, teknolojik ve uluslararası gelişmelerin takibi vb. konularda faaliyetlerini sürdürmektedir. Komite üyeleri arasında yer alan TOBB tarafından Komite’nin tüm faaliyetlerine katılım sağlanmaktadır.

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi tarafından çalışmaları devam eden mezkur konulardaki eylemleri içeren Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Eylem Planı’nın (2019-2023) uygulama döneminin bu sene sonu itibarıyla tamamlanacağı açıklanarak, 2024-2028 yılları arasında gerçekleştirilecek çalışmalara esas teşkil etmek üzere ikinci eylem planının hazırlık çalışmalarına da başlandığı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, ekte sunulan ve halihazırda çalışmaları devam eden 2019-2023 yıllarını kapsayan strateji belgesindeki eylem maddeleri de dikkate alınarak, 2024-2028 dönemini kapsayacak ikinci eylem planı ile ilgili benzer nitelikteki eylem önerilerinizin, ekte bir örneği sunulan formatta hazırlanıp, Odamıza ( duygu.balci@kayserito.org.tr ) 6 Eylül 2023 tarihine kadar iletilmesini rica ederiz.

EK: Altyapı-ve-Lojistik-Çalışma-Grubu-Eylemleri-Ağustos-2023

EK: Eylem Önerisi Tablosu

EK: Şeffaflık-Çalışma-Grubu-Eylemleri-Ağustos-2023

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kayseri Ticaret Odası