İÇ TİCARET

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kayseri Başmüdürlüğü Ekim Ayı Satış Talimatına Ek Mısır Stok Listesi Hk.

30 Ekim 2023 - 11:13:30

Sayın Üyemiz,

T.C.Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıya göre, daha önce bildirilen yazıda belirtilen esaslar ve fiyatlarlakişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak mısır satışının 06Ekim 2023 tarihinden itibaren satışa açıldığı bildirilmiştir.

Yeniden yapılan değerlendirme sonucunda Mısır satışları için ek stok oluşturulmuş olup, stok listesi ekte bulunmaktadır.

Saygılarımızla