KATOTAM

Arabuluculuk Listesi Hakkında

03 Haziran 2021 - 13:39:35

Arabuluculuk Listesi Hakkında


Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) 22 Haziran 2008 yılında yürürlüğe giren ilk arabuluculuk konunu olan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu”’nun hazırlık aşamasında bugüne kadar Türkiye’de arabuluculuk kurumunun gelişmesi, yargı yükünün hafifletilmesi ve yaygınlaşması konusunu önemsemekte ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir.


Bu bağlamda, coğrafi konumu dolayısıyla ticarette önemli bir rol oynayan şehrimizde iş dünyamızın ve vatandaşlarımızın hukuki sorunlarını, mahkemeye taşımadan çok daha kısa sürede ortadan kaldırmak ve böylelikle üyelerimizin ticari ilişkilerinde zaman ve itibar kayıplarına uğramasının önüne geçmek amacıyla 31.10.2019 tarihinde Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi(KATOTAM)’ni kurmuş bulunmaktayız.


Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi(KATOTAM) ile T.C. Adalet Bakanlığı öncülüğünde ve TOBB’un girişimleri ile 09.12.2020 tarihinde faaliyete başlayan TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.


Bu kapsamda, merkezimizde yer almak üzere Odamız tarafından Arabulucu Listesi oluşturulacak olup, aşağıda belirtilen kriterlere uyan kişilerin ekte yer alan başvuru formunu doldurup, katotam@kayserito.org.tr adresine başvuru yapabileceklerini ilanen duyururuz.

Son başvuru tarihi: 18.06.2021Aranan Şartlar:

  • Mesleğinde en az 10 yıl tecrübe sahibi olması.

  • Arabuluculuk Siciline en az 3 yıldır kayıtlı olması.