BELGE BİRİMİ POLİTİKASI

Mevzuata uygun zamanında, doğru ve hatasız belge hazırlamak. Bu durumu sürekli hale getirmek.


K BELGELERİ BİRİMİ

Yurtiçi taşıma yapan gerçek ve tüzel kişilere 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kontrolünde olan K Yetki Belgelerinin düzenlenmesini K Belgeleri Birimimiz yapmaktadır.

 

İŞ MAKİNESİ TESCİLİ BİRİMİ

İş makineleri, yol inşaatı ile tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası’nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik’te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler. Kayseri Ticaret odası İş Makinesi Tescil işleminde yetkili kurumdur. İş Makinesi Tescil Birimi tescil ve ruhsatlandırma işlemlerini yapmaktadır.


KAPASİTE VE EXPERTİZ RAPORLARI BİRİMİ

Kapasite raporları; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler. Kapasite ve Ekspertiz Raporları Birimimiz üyelerinin rapor başvurularını alarak alanında uzman mühendisler tarafından Kapasite/ekspertiz raporlarının düzenlenmesi işlemini yapmaktadır.

 

ODA SİCİL BİRİMİ

Oda Sicil Birimi 5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu çerçevesinde Odamıza yeni kayıt olmak için başvuran şahıs ve tüzel kişilerin  kayıtlarını yapma, Odamıza Kayıtlı üyelere belge düzenleme, Oda Levhası, Oda Sicil dosyalarının belli bir düzen içinde kullanıma hazır halde tutulması, üyelerimizin kayıt değişiklik ve terkinlerine ilişkin işlemleri ve Bağ-Kur\'la ilgili muameleleri yürütme işlemlerini yapmaktadır.

 

SİGORTACILIK BİRİMİ

Odamız, sigorta acentelerinin levhaya kaydı işlemlerini gerçekleştiren yetkili odalardan birisidir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince tüm sigorta acenteleri ticaret sicili-tescil işlemleri sonrasında bağlı bulundukları il merkezinde bulunan Odaya başvurularını yaparak TOBB-Levhaya Kayıt İşlemlerini gerçekleştirmek zorundadır. TOBB-levha kaydı ile ilgili her türlü işlemler Sigortacılık Birimi tarafından  yapılmaktadır.

 

SAYISAL TAKOGRAF BİRİMİ

Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır. Bu cihazda kullanılması zorunlu olan Sayısal Takograf kartını birimimiz vermektedir

 

TIR KARNESİ BİRİMİ

TIR Karnesi uluslararası kara taşımacılığını dolayısıyla uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayan bir gümrük transit belgesidir. TIR Karneleri TOBB  TIR işlemlerini yürütmekle görevlendirilen Odamız tarafından verilmektedir. Karne hamilleri TIR işlemlerini Tır Karnesi Birimimizden yapmaktadır.

 

ETÜD BİRİMİ

Kayseri iş piyasasındaki mal ve hizmetlerin, rayiç fiyatlarının bilgilerinin ilgili firmalardan alınarak talepte bulunan kurum veya kuruluşlara bildirilmesi aşamasındaki tüm işlemleri kapsar. Ayrıca Fatura tasdiki işlemleri, Gayrimenkul Ekspertiz İşlemleri, Ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri tespiti, Fire, zayiat ve randıman oranlarını tespiti işlemlerini de Etüd Birimimiz yapmaktadır.