K Bel. / Kapasite Eks. / Yerli Malı

Kapasite Ekspertiz Raporu

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.


Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.


Kapasite Raporu Tanziminde Amaç:

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.


Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :


•Yatırım Teşvik Belgesi

•Dahilde İşleme İzin Belgesi,

•Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

•Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde

•İhalelerde,

•Kredi teminlerinde,

•Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında

•İmalat Yeterlik ve Yerli Malı belgesi alımında,


Odamız tarafından kapasite raporu düzenlenebilmesi için firmanızın SGK bildirgesinde en fazla 9 işçi olmalıdır. 10 ve daha fazla işçi için Sanayi Odası’na başvurmanız gerekmektedir.


Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?


  • Firma tarafından kapasite raporu talep formu ve ekinde istenen evrak ile birlikte odamıza başvurulur, başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
  • Görevli eksper daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunur,
  • Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
  • Elektronik ortamda TOBB'a gönderilen raporun onayından sonra bir sureti firmaya gönderilerek süreç tamamlanır.


Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?


  • Süre bitimi,
  • Adresi değişikliği,
  • Kapasite verilerindeki değişiklikler.


NOT: İlgili dilekçeler Dilekçematik bölümümüzde mevcuttur.