Mevzuat Bildirimleri

Mevzuat:

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

23 Ocak 2019 Tarihli ve 30664 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190123.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190123.htm

Özet: 

Bu Tebliğ ile serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190123-6.htm