Üye Memnuniyeti Politikası

Üyelerimiz, paydaşlarımız ve çalışanlarımızın memnuniyetini daim kılmak amacıyla, mevzuat kapsamında, gizlilik ilkesiyle gelen bildirimleri kayda alıp; tarafsız ve bağımsız biçimde sonuçlandırmak, gelen bu bildirimleri kurumumuzun sürekli iyileşmesi yönünde değerlendirmek politikamızdır.