Kayserito Haber

YOĞUN SEZONDAN ÖNCE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER DUYURUSU


 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve işletmeler Genel Müdürlüğü’nün 30 Nisan 2015 tarih ve 85556 sayılı Yoğun Sezondan Önce Alınması Gereken Tedbirler’e  ilişkin yazısı aşağıda yer almaktadır:

 

“ Ülke olarak sahip olduğumuz zengin kültürel mirasa ilave olarak doğal ve çevresel değerler ile hizmet kalitesinin nitelikli mekanlarda birleştirilmesi ve koruma-kullanma dengesi içerisinde turizme kazandırılması sürecinde sağlanan başarı, ülkemizin gerek ziyaretçi gerekse elde edilen gelir açısından dünya genelinde ilk on ülke arasında yer almasını sağlamıştır.

 

Ülkemizi ziyarete gelen turistlerin, ülkemize geldikleri andan itibaren ulaşım, konaklama, seyahat ve benzeri hizmetleri güvenli, rahat, ekonomik ve konforlu bir şekilde almalarını sağlamak ve bu hizmeti veren birimlerin nitelik, nicelik, ücret, hijyen, güvenlik gibi konularda denetlenmeleri periyodik olarak yapmak, ülkemize gelen ziyaretçilerin memnun ayrılmalarını sağlayacak; bu durum ise ülkemizin uluslar arası arenada imajına olumlu yönde katkıda bulunarak ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır.

 

Ülkemizin uluslararası arenada imajına olumlu yönde katkı sağlayacak olan söz konusu yazıda belirtilen hususlarda gerekli hassasiyet gösterilmelidir”

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Ek: Yoğun Sezondan Önce Alınması Gerekli Tedbirler