Kayserito Haber

YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI HAKKINDA DUYURU


 Maliye Bakanlığı tarafından 2015 yılı için yeniden değerlendirme oranı % 5.58 olarak belirlenerek 10 Kasım 2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu kapsamda Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ, Tehlikeli maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte öngörülen kurallarm, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri karşılığında uygulanacak uyarma ve idari para cezalan yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında yayınlanmıştır. Yayımlanan tutarlar 1  Ocak 2016 itibariyle uygulanmaya başlamıştır.

 

Üyelerimize duyurulur.