Kayserito Haber

Yeni Girişimcilerin Önündeki Mevzuat Engellerini Tespit Etmeye Yönelik Anket


T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın 16/11/2015 tarih ve 55382911-602.05/12007 yazısında :

 

“1 Kasım 2014 tarih ve 29162 sayılı Mükerrer Resmi Gazte’de yayımlanan 2015 Yılı Programı Madde 2.2.2.12. Girişimcilik ve KOBİ’ler konu başlığı altında “Girişimcilik ekosistemin hizmet ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların kurumsal kapasiteleri ve işbirliği düzeyleri artırılacaktır denilmekte ve Kamu tüzel kişiliğin sahip meslek kuruluşları, ekonomiye katkılarını artırmak ve girişimciliği desteklemek üzere yeniden yapılandırılacaktır.” Politikası belirlenmiştir.

 

Politika kapsamında yer alan “Tedbir 277. Yeni girişimlerin üzerindeki doğrudan ve dolaylı mevzuat yüklerinin azaltılmasına yönelik durum raporu hazırlanacaktır.” Tedbiri için KOSGEB sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir. Tedbir kapsamında işbirliği yapılan kurum/kuruluşlarla toplantılar yapılarak mevzuat engellerinin tespit etmek amacıyla KOSGEB veri tabanında yer alan ve kuruluşundan bugüne 42 ay geçmemiş işletmelerin çevrimiçi anket uygulaması yapılmasına karar verilmiştir. Bunun yanında KOBİ’ler ve Girişimciler alanında sürekli işbirliği halinde olduğumuz paydalarımızın da tedbir kapsamındaki görüşleri, sorunlu alanların tespiti açısından büyük önem arz etmektedir.

 

http://anketyonetim.kosgeb.gov.tr/survey.aspx/mevzuat yuku2 adresinden erişim sağlayıp doldurulabilecek anketin 04 Aralık 2015 tarihine kadar tamamlanarak sürece katkı yapılması beklenmektedir.  

 

Tüm üyelerimize duyurulur.

 

Birsen KOCA

KTO İç Ticaret Birimi

 

 

Ayrıntılı bilgi için;

http://anketsistemi.kosgeb.gov.tr/survey.aspx/mevzuatyuku2