Kayserito Haber

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA


Sayın Üyemiz;

 

“6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  9 Ağustos 2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Kanunun ile;

Şirket kuruluşlarında ana sözleşmenin ve imza beyannamesinin; gerçek kişi kayıtlarında ise Tescil Talepnamesi onayı işlemlerinde Noterler ile birlikte Ticaret Sicili Müdürlükleri de yetkilendirilmişlerdir.

19.01.2017 tarihi itibariyle; şirket ya da gerçek kişi kaydı yaptırmak isteyen tacirlerimiz anasözleşme ve imza beyannamesi onayını Noterlerden yaptırabilecekleri gibi artık Ticaret Sicili Müdürlüğümüzden de yaptırabileceklerdir.

Şirket kuracak gerçek ve tüzel kişilikler ile gerçek kişi kaydı yapacak olan tacirlerimize önemle duyurulur.